Bắn súng Đột kích 3d

by admin on July 19, 2012

Đột kích 3d cóCác mô tả kiệt tác mới “hành động CS chống khủng bố” một sao chép hoàn hảo của bản chất của CS! Thực tế cảnh Đột kích 3d, hệ thống headshot hoàn cấy ghép, các mô phỏng quỹ đạo thực sự, cành điệp viên AWP trọng lượng, AK tức giận kêu la vì vậy bạn có kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn thực tế! Đột kích 3d Super-sáng tạo chế độ của cái chết được mát mẻ để cho bạn nổ mìn! Shaheen sẽ được chèn vào tay Holsters, sẵn sàng để đi! CS chống khủng bố hành động hành động trò chơi trò chơi điện thoại di động
*
*

*

*
DOWLOAD 240×320

Leave a Comment

Previous post:

Next post: