Skip to content

Madagascar: Escape 2 Africa (176×208)

2012 July 19

Madagascar: Escape 2 Africa – Tẩu thoát đến phi châu.Một game Madagascar: Escape 2 Africa phỏng theo bộ phim hoạt hình nổi tiếng ăn khách nhất tại mỹ Madagascar đang là game hot hiện nay. Cùng nhập vai vào chú sư tử và trải qua các cuộc phiêu lưu kỳ thú với Madagascar: Escape 2 Africa nhé.

me2a_02_721jyf.jpg

 

Tải về điện thoại

Madagascar-176×208.jar

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS