Lựa Trái Cây

by admin on July 19, 2012

- Bạn sẽ chọn 1 loại trái cây mà bạn yêu thích.
- Sau đó chọn tốc độ quay cho máy xay sinh tố trái cây.
- Nếu máy xay sinh tố dừng đúng loại trái cây mà bạn chọn, bạn sẽ là người chiến thắng.

Hãy thử độ may mắn với Lựa Trái Cây nhé

Tải về điện thoại

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifLua-Trai-Cay

Leave a Comment

Previous post:

Next post: