Skip to content

Doraemon và Cuộc Chiến Bảo Bối

2012 July 20
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

Thông tin game:
Tên game: Doraemon và Cuộc Chiến Bảo Bối
Nhà sản xuất: Japan, China
Thể loại: Nhập vai, Giải trí
Uploader: Bờm
Việt hóa: Tinhvan Telecom (320×240),Ypro9x and Bờm (240×320)
Cracker: kjngkongbuon (Crack SMS)
Nền: Java/J2ME
Màn hình: 320×240
Ngày phát hành: 20/12/2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Dung lương: 540Kb

Hướng dẫnDoraemon và Cuộc Chiến Bảo Bối: Người chơi Doraemon và Cuộc Chiến Bảo Bối sẽ lần lượt trải qua từng Level bằng cách sử dụng linh hoạt và thông minh các bảo bối: Bánh thần chủng, máy thu nhỏ tế bào, Thuốc đông cứng giọng nói… Trải qua một thử thách bảo bối sẽ tự động nâng cấp dần để tiêu diệt được kẻ thù.
Ưu điểm: lối chơi hay, hấp dẫn, đồ họa game đẹp, hỗ trợ rất nhiều dòng máy.
Bối cảnh: Trở lại vương quốc Babylon cổ đại 3.500 năm Trước Công Nguyên để tìm lại “Túi thần kỳ” bị rơi vào tay tên trùm không gian – một thế lực phản diện muốn làm thay đổi lịch sử, phá hủy tương lai, âm mưu xâm chiếm và cai trị trái đất.
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Download Game 240×320
Download Game 320×240

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS