Skip to content

Game Ai là triệu phú

2012 November 30

downloadTải về đt

game ai la trieu phu

Game Ai Là Triệu Phú nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Người chơi game được liệt kê các câu hỏi và các đáp án để lựa chọn. Trong trường hợp gặp khó khăn có thể sử dụng các sự trợ giúp như: gọi cho người thân, hỏi ý kiến khán giả, 50:50.

Nay game ai la trieu phu  phiên bản mới đã có mặt trên điện thoại java với hệ thống câu hỏi nhiều hơn và hóc húa. Âm thanh sống động, hình ảnh bắt mát chắc chắn sẽ làm hài lòng người chơi. Game ai là triệu phú java đã crack mua lượt chơi miễn phí. Hãy tai game ai là triệu phú và  cùng chúng tôi đi tìm triệu phú 2012.

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

downloadTải về đt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS