Skip to content

Super Jewel Quest – Kim Cương

2012 August 14
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

Super Jewel Quest là game kim cương nhưng Super Jewel Quest có giao diện khác và cốt truyện khác với các game xếp kim cương khác

Super Jewel Quest ko chỉ là xếp kim cương, nó còn là đỉnh cao của nghệ thuật

Ngôn ngữ:Tiếng anh.
Màn hình:
240×320

Hệ máy hỗ trợ :

Nokia: 6300, 5300, 7373, 7390, 8600, 6131, 6133, 6126, 6233, 6234, 6280, 6270,6111, 6265, 6265i, 7370, 6165, 6234, 6233, 6282, 6125,6136, 6131, 6086,6133, 5300, 5200, 6288,6085, 7373, 7390, 6275i, 6151, 6275, 6126, 6151, 6080, 3110c, 6300, 3230, 3650, 3660, 6260, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 7650, 7610, N70, N90, N-Gage, N-Gage QD, E50 , E60, E61 , E70 , 3250 , 5500 , N71 , N73 , N80 , N91 , N92 , N93 ..

Tải về máy 240×320

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS