Skip to content

Huyền thoại gió việt hoá

2012 August 15
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

Game huyền thoại gió đã được vh hết tất cả bao gồm ngôn ngữ,nội dung,hình ảnh ,câu đố,nhiệm vụ ở trong game Huyền thoại gió  ,mặt dù game Huyền thoại gió  dc google dịch là chủ yếu nhưng mình đã edit lại nội dung những gì cần thiết nhất đểcác bạn đễ hiểu

Game Huyền thoại gió  có cốt truyện cực kì hay.nói về 1 anh chàng bị lac trên 1 hòn đảo và vô tình anh ta tìm được 1 sức mạnh truyền thuyết của ngôi làng mà anh đã được cứu .
-với vô số quái vật .câu đố.nhiệm vụ game đây là 1 game cần phải có khả năng tư duy khácao .nhiều câu đố hóc búa được tác giả đưa vào game Huyền thoại gió  sẽ làm đauđầu cho các game thủ

tận 1.5mb máy nào yếu đừng ham nhé!
Tải Game Về Máy

nguon openitvn

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS