Skip to content

Cuộc chiến giữa các thiên sứ việt hóa

2012 August 10
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

Game Cuộc chiến giữa các thiên sứ nói về cuộc chiến giữa các thiên sứ. trong game Cuộc chiến giữa các thiên sứ Bạn sẽ đóng vai 1 thiên sứ nóng bỏng, thực hiện nhiệm vụ của Thượng Đế.

CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THIÊN SỨ VH.

Nàng phải lần lượt tiêu diệt các con quái vật trên đường đi để đến gặp và tiêu diệt nữ thiên sứ phản bội. Sau khi xong bạn sẽ bước qua màn mới vs những con quái vật mạnh hơn và đáng sợ hơn.

Cách chơi:
Phím 1: nhảy chéo sang trái
Phím 3: nhảy chéo sang phải
Phím 2: nhảy lên
Phím 4: sang trái
Phím 6: sang phải
Phím 5: tấn công thường
Phím 7: lùi lại
Phím 8: quỳ xuống
Phím *: nhấn và giữ sau khi đánh quái để thu các hạt màu đỏ, xanh để tăng hp và mp.
Phím 0: dùng tuyệt chiêu
Phím #: đổi vũ khí

Game Cuộc chiến giữa các thiên sứ  đã đc vh khoảng 95% trừ phần lời thoại (thực ra ko cần thiết)
Thể loại: RPG
Màn hình: 240×320

Download:

DOWNLOAD GAME

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS