Skip to content

Game pikachu ban cu

2012 August 30
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

Bạn đã từng được chơi game pikachu ban cu. Thứ ngay game pikachu ban cu của chúng tôi tại tai game java về máy để kiểm tra sự khác biệt nhé. Game pikachu ban cu sẽ đưa các bạn đi thăm quan vườn thú pikachu ngộ nghĩnh và dễ thương. Nhiệm vụ của người chơi là nhanh mắt tìm ra các cặp pokemon giống nhau và nhanh tay liên kết chúng lại để ăn điểm, chú ý độ khó sẽ gia tăng đó nha phải nhanh hơn vì thời gian có hạn. Nhanh tay tải game pikachu bản cũ về chơi những lúc rảnh rỗi bạn nhé.

Tải về tại đây

Tải về dt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS