Skip to content

Game Pikachu 2003

2012 August 27
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

Sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm tập đoàn sakitri Toyota đã cho ra đời game Pikachu 2003,. một loại game tri tuệ và bổ ích với các lối chơi khác nhau và đầy thú vị. Nhiệm vụ của trò game pikachu 2003  là tìm các cặp giống nhau sao cho đường lối giưa các cặp không gấp khúc quá 2 lần để loại bỏ chúng, màn chơi kết thúc khi loại bỏ hết tất cả khỏi màn hình.game Pikachu 2003 với nhiều hình ảnh thú vị và tinh nghịch chắc chắn sẽ làm các bạn hài long,hãy tải ngay game Pikachu 2003 để tự mình khám phá . Tai game Pikachu miễn phí theo đường link bên dưới nhé các bạn

Tải về tại đây

Tải về dt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS