Skip to content

Tải game sulucu

2012 September 5
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

Game dien thoai 7 viên ngọc rồng là 1 game cho dien thoai được viết dựa theo bộ truyện nổi tiếng 7 viên ngọc rồng – dragon ball. Trong game, người chơi sẽ được nhập vai vào các anh hùng để chiến đấu với nhau trong đại hội võ lâm danh giá. Hãy tai game cho dien thoai  7 viên ngọc rồng về điện thoại và trải nghiệm những giây phút sảng khoái nhất. Tung những cú trưởng vào đối phương để kết liễu chúng.

7-vien-ngoc-rong

Tải về điện thoại:

Chọn độ phân giải phù hợp máy:
Tải về_176x208.jar
Tải về_176x220.jar
Tải về_240x320.jar

 

Tải game 7 viên ngọc rồng

Tải game sulucu

downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS