Skip to content

Tải game cuộc chiến rồng đen

2012 September 5
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

Bạn là một người mê game mobile đối kháng, game rong den là để dành cho bạn. Hãy thử sức với game rong den để chiến đấu đánh nhau những đối thủ đáng sợ trong game Rồng Đen. Đây là 1 thể loại game đối kháng nhiều người chơi nhất. Hãy chơi thử game rong den cho điện thoại.
Với phối cảnh hiệu ứng 3D , chắc chắn sẽ làm hài lòng các game thủ khó tính nhất.

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

Tải game Đánh nhau: Rồng đen – Mortal Kombat 3D

Tải game cuộc chiến rồng đen

downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS